شرکت مهندسی “راه بنای قائم” در سال ۱۳۸۷ در استان البرز با شماره ثبت ۱۷۰۹۶ در زمینه اجرای پروژه ChiefEssays.Net های عمرانی و غیر عمرانی و پیمانکاری در زمینه راه سازی و ابنیه تاسیس گردیده گردیده است.

اعضاء هیئت مدیره شرکت مهندسی راه بنای قائم به شرح ذیل میباشند:

  • آقای دکتر مسعود قائمی دیزیچه         (مدیرعامل)
  • آقای مهندس منصور قائمی               (رئیس هیئت مدیره)
  • آقای مهندس مظفر خادمی شیراز      (عضو هیئت مدیره)

در حال حاضر بیشتر تمرکز شرکت راه بنای قائم در اجرای پروژه های شهرداری های استان البرز و حومه میباشد و میتوان گفت شهرداری کرج یکی از بزرگترین مشتری های شرکت میباشد theessayclub.com/ که این همکاری مایه افتخار مدیران و کارکنان شرکت است.